Tempomat ~ šta je i kako funkcioniše?

Tempomat, ili kako se još naziva kontrolor brzine sistema, predstavlja pametan sistem. On reguliše motor kako bi se Vaše vozilo kretalo zadatom brzinom, a da pritom ne morate da koristite papučicu gasa. Funkcioniše tako što se aktivira prekidač i podesi željena brzina. Nakon toga automobil preuzima kontrolu nad papučicom gasa i održava željenu brzinu. To ćete, takođe, primetiti kada se penjete uz padinu, brzina neće opadati, samo će se intenzitet gasa pojačavati. 

tempomat
Chrysler cruise control: prvi tempomat

Kada upravljate vozilom sa uključenim tempomatom, desna noga ne mora biti na papučici gasa tokom dugih putovanja. To će u mnogome olakšati upravljanje vozilom, naročito kada se krećete autoputem, gde nisu prisutne česte promene brzine. Takođe, isključuje mogućnost da prekoračite brzinu na određenoj deonici puta.

Ukoliko tempomat podesite na brzinu koja nije preko ograničenja, ne morate da razmišljate o eventualnim kaznenim prekršajim. Takođe, ne morate da vodite računa o brojnim kamerama i radarima čija je osnovna funkcija kontrola brzine na putu. Iako je tempomat dugo prisutan u auto industriji, vozači još uvek moraju kočiti i upravljati automobilom.

Tempomat  je predstavljao revolucionarno otkriće kada je prvi put predstavljen 1958. godine od strane američkog proizvođača automobila Chrysler. Tempomat je sada uglavnom sastavni deo dodatne opreme kod većine novih automobila. Kod starijih automobila je takođe prisutan.

Uvedeni su i napredniji sistemi poput prilagodljivog (adaptivnog) tempomata. Ovaj sistem koristi senzore za otkrivanje vozila ispred vašeg. Ako naiđete na vozilo koje se kreće sporije od Vašeg, automobil će vam automatski smanjiti brzinu. Na taj način se osigurava sigurna udaljenost. Najnoviji sistemi mogu usporiti automobil do potpunog zaustavljanja, ali i dalje obezbeđuju vozaču da direktno utiče na smanjenje brzine kad god je to neophodno.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Kako funkcioniše tempomat?

Komanda gde se pali tempomat nalazi se uglavnom na volanu ili na instrument tabli. Da biste ga uključili, moraćete da pritisnete dugme označeno simbolom za tempomat.

  • Set – pritiskom na ovo dugme aktivira se tempomat. To održava zadatu brzinu automobila.
  • Cancel – ne predstavlja prekidač za isključivanje, već dugme koje samo pauzira tempomat, ukoliko se zaglavite iza sporijeg automobila. Dodirivanje papučice kočnice uradiće istu stvar.
  • Res ili Resume – pritiskom na ovo dugme ponovo će se aktivirati tempomat nakon što je pauziran. Automobil će se vratiti na brzinu koju ste prvobitno podesili.
  • Up ili Down – ( takođe + i -) ovim se podešava željena brzina tempomata. Ako ste na autoputu i prilazite deonici puta na kojoj se odvijaju radovi, sa smanjenjom brzinom (tj. aktiviranim privremenim ograničenjem brzine), možete pritisnuti dugme minus kako biste smanjili podešenu brzinu. Uvek možete pritiskom na kočnicu trenutno pauzirati vozilo na potpuno isti način kao da je sistem isključen. Pritisak na gas povećava brzinu automobila. Kada skinete nogu sa pedale, tempomat će obično ostati uključen i vratiće automobil na prethodno podešenu brzinu. Kada se uzme u obzir da nema smanjenja i povećavanja gasa, to će za rezultat imati značajnu uštedu goriva. Ono što većina vozača, koja se prvi put susreće sa tempomatom, ne zna jeste da aktiviranje tempomata može da se podesi kada je vozilo u pokretu kao i kada je vozilo parikirano.
tempomat
Crveni auto koji ima tempomat detektuje plavi auto i usporava na odgovarajuću udaljenost

Kada koristite tempomat?

Osnovni sistem tempomata je najbolje korisiti na brzim saobraćajnicama poput autoputeva, gde  kretanje može da se odvija nesmetano kilometrima. Stalno uključivanje i isklučivanje tempomata može biti pomalo zamorno, stoga ćete imati više problema nego da tempomat uopšte ne koristite.

Tempomat gubi svoju primarnu namenu na putevima sa promenljivim ograničenjima brzin. Osim toga, nije neophodan ni tokom vožnje po gradskim ulicama i bulevarima.Ne preporučuje se njegova upotreba na putevima sa dosta krivina i serpentina. To može biti dosta opasno ukoliko se ne odreaguje pravovremeno. 

Ukoliko nemate prilagodljivi tempomat, verovatno će vam biti lakše da sami kontrolišete brzinu Vašeg automobila ili da korisitie ograničenje brzine koje neretko predstavlja sastavni deo dodatne opreme kod mnogih automobila. Ne preporučuje se korišćenje tempomata u kasnim noćnim časovima, jer ukoliko svoje aktivnosti u toku noćne vožnje svedete na minimum, to može dovesti do blage pospanosti i smanjenja koncentracije, naročito na autoputu gde nisu prisutne česte promene brzina. 

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Šta je adaptivni (prilagodljivi) tempomat?

Ovaj tip tempomata koristi radar, kameru ili lasere na prednjoj strani automobila koji mogu da prepoznaju vozila ispred Vašeg automobila- udaljena obično do 200 m. Ovo omogućava Vašem automobilu da održava bezbednu udaljenost u odnosu na vozilo ispred, tako što ćete sopstveno vozilo usporavati po potrebi. Prvi adaptivni tempomati mogli su samo postepeno da uspore Vaš automobil, smanjenjem snage motora, dok sadašnji sistemi preuzimaju kontrolu nad kočnicama i mogu usporiti automobil do zaustavljanja. Pored toga, najčešća je preporuka da je kočenje u hitnim slučajevima najbolje izvesti ručno (pritiskom na papučicu).

Performanse ovih sistema su promenljive u zavisnosti od proizvođača, a većina je dizajnirana samo za otkrivanje automobila koji se nalaze ispred Vašeg vozila –  mana može da bude što određen tip sistema neće biti u stanju da registruje ljude ili manje predmete koji se potencijalno mogu naći ispred automobila. 

Slično kao i kod standardnog tempomata, ni adaptivni verovatno neće biti koristan na putevima gde su prisutne brojne krivine i serpentine. Neki adaptivni sistemi za kontrolu brzine omogućavaju da podesite udaljenost i prilagodite svoju vožnju vozilu koje se nalazi ispred Vas, ali morate biti sigurni da neće povećavati brzinu preko dozvoljene sve dok je sami ne podesimo na maksimalnu. 

tempomat
Mesto tempomata u vozilu

Najnovije ažuriranje adaptivnih sistema tempomata je njihova upotreba zajedno sa prepoznavanjem saobraćajnih znakova. Vaš automobil će trenutno identifikiovati ograničenje brzine i prilagoditi je brzini tempomata.

Koja je svrha tempomata prilikom zastoja u saobraćaju?

Pomoć prilikom guzvi u saobraćaju je napredni oblik adaptilnog tempomata, koji funkcioniše u situaciji kada se vozila sporo kreću. Kada su brzine kretanja vozila jako male, sistem će smanjiti razmak između automobila ispred i Vašeg automobila. To znači da će se zaustaviti odmah iza njega ukoliko ste upali u gužvu. Ako je auto u stanju mirovanja, moraćete da gurnete papučicu gasa da biste pokrenuli auto i aktivirali tempomat. 

Često se koristi zajedno sa sistemima za samoupravljanje koji omogućavaju Vašem vozilu da  bezbedno prati vozilo ispred vas, bez potrebe za dodirivanje upravljača pri malim brzinama. 

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Budite obazrivi i usredsređeni tokom vožnje!!!

Sve ove navedene prednosti mogu biti korisne i umnogome mogu olakšati upravljanje vozilom.Preporuka  je da budete obazirivi prilikom upotrebe ovih tehnoloških olakšica, jer osnovna stvar koja treba da bude zaštitini znak svakog vozača je usredsređenost na vožnju i sagledavanje kompletne situacije sve dok ste u saobraćaju. 

Pogledajte još i princip rada diferencijala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *