Kako se ponašati u slučaju saobraćajne nezgode?


Bez obzira na razloge nastanka saobraćajne nezgode, nisu rijetki slučajevi da zbog nepoduzimanja adekvatnih radnji nakon događanja nezgode dolazi do pogoršanja posljedica i usložnjavanja uslova saniranja stanja za učesnike nezgode pa i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju na mjestu događanja nezgode.


Nepoduzimanje ili nepoznavanje obaveza nakon događanja nezgode ne oslobađa odgovornosti sva lica koja su se zatekla na mjestu događanja nezgode, vozača koji su učestvovali u samoj nezgodi pa i nadležnih institucija. Saobraćajne nezgode su događaji koji se često dešavaju na cestama zbog neadekvatnog i nepropisnog učestvovanja u saobraćaju.

Događale su se, događaju se i događat će se jer ne postoje savršeni ljudi kao ni savršeni saobraćajni uslovi za odvijanje saobraćaja.

Šta kada dodje do nezgode?


Kada se saobraćajna nezgoda dogodi, važno je da učesnici u nezgodi, ali i ostala lica koja se zateknu ili naiđu na mjesto nezgode preduzmu sve kako bi se spriječilo uvećanje postojećih i nastanak novih posljedica, obavijestila policija i hitne službe, te u skladu sa znanjima i sposobnostima ukazala pomoć povrijeđenima.

Vozač koji se zatekne ili naiđe na mjesto saobraćajne nezgode dužan je, na zahtjev ovlaštenog lica, prevesti lice povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove. Ukoliko ovu obavezu ne izvrši vozač može biti kažnjen novčanom kaznom. Moramo napomenuti kako je vozač dužan prevesti lice povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove i prije dolaska ovlaštenog lica, samoinicijativno, osim ako se nezgoda dogodila na mjestu na kome se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim prevozom stanje povrijeđenog lica može pogoršati.


Saobraćajna nezgoda je događaj na cesti ili koji je započet na cesti, u kojem je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je jedno ili više lica poginulo ili povrijeđeno ili je nastala materijalna šteta. Dakle, to je događaj! Ali kakav događaj?

S gledišta učesnika saobraćajne nezgode to je nesretan događaj, dok sa aspekta djelatnika policije, hitne pomoći ili vatrogasaca to je svakodnevni događaj koji se smatra njihovim djelokrugom rada.


Saobraćajne nezgode događaju se zbog:


• nepažnje, neiskustva, neodgovornog ponašanja, ignorisanja opasnosti, pogrešnih procjena,
• brzine koja nije prilagođena, stanju ceste, vozačkim vještinama i sposobnostima i stanju vozila,
• nepoštivanja saobraćajnih propisa i pravila,
• nepoštivanja saobraćajnih znakova i signalizacije,
• vožnje pod uticajem alkohola, droga, lijekova, umora,
• lošeg stanja vozila (guma i vitalnih dijelova kao i druge neispravne opreme),
• lošeg stanja cesta i dr.


Kako su saobraćajne nezgode česta pojava na našim cestama i ulicama u kojima je nekad u pitanju samo materijalna šteta, a nekad se posljedice tragične, mnogi vozači ne znaju tačno šta da rade i kako moraju da se ponašaju u slučaju događanja saobraćajne nezgode, pa i posljedice istih mogu da se ozbiljno uslože.
Bez obzira na razloge nastanka saobraćajne nezgode, nisu rijetki slučajevi da zbog nepoduzimanja adekvatnih radnji nakon događanja nezgode dolazi do pogoršanja same situacije.
Nepoduzimanje ili nepoznavanje obaveza nakon događanja nezgode ne oslobađa odgovornosti lica koja su se zatekla na mjestu događanja nezgode, vozače koji su učestvovali u samoj nezgodi pa i nadležne institucije.

Pravne mjere


Zbog delikatnosti položaja u kome se nalaze oni koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, a i u određenoj mjeri i oni koji naiđu ili se zateknu na mjestu nezgode postoje zakoni i jasno definisani pravni okviri.


Cilj ovih zakona je da se, koliko je to pravnim normama u ovakvoj situaciji moguće, spriječe nove posljedice (nezgode), olakša položaj učesnika u saobraćajnoj nezgodi i zaštiti njihova imovina. Pored toga, nadležni organi i organizacije obavezni su da efikasno intervenišu i na taj način ublaže
posljedice saobraćajne nezgode i što prije stvore uslove za sigurno odvijanje saobraćaja. Osnovna moralna i zakonska obaveza lica i vozača koji se zateknu ili naiđu na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povrijeđenih, je ukazati pomoć licima povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi. Isto
tako, potrebno je u okviru mogućnosti osigurati mjesto nezgode kako ne bi došlo do još većih posljedica po druge učesnike u saobraćaju.


U stvarnosti, kada se dogodi saobraćajna nezgoda, često imate samo nekoliko minuta ili sekundi za spašavanje života pa se zbog toga jedan ili dva pomagača moraju odmah posvetiti ozlijeđenim licima, a drugi osiguravati mjesto saobraćajne nezgode.
Obavezu lica ili vozača koji su se zatekli ili naišli na mjesto saobraćajne nezgode o davanju informacija ovlašćenim licima koji vrše uviđaj kao i davanju ličnih podataka i adrese, na zahtjev učesnika saobraćajne nezgode radi svjedočenje ne treba zanemariti.

Šta kada uočimo saobraćajnu nezgodu?


Kada se tokom vožnje uoči saobraćajna nezgoda, odmah treba smanjiti brzinu bez naglog kočenja i
izazivanja novog sudara.


Nakon toga, potrebno je:
• uključiti sve pokazivače smjera za upozorenje nadolazećim vozilima,
• zaustaviti vozilo na odgovarajućem razmaku od saobraćajne nezgode,
• parkirati vozilo što bliže desnoj ivici kolovoza ili na trotoaru ili izvan kolovoza,
• ostaviti mjesto za vozilo hitne pomoći,
• ako je potrebno svjetlima vozila osvijetliti mjesto nezgode
• osigurati mjesto nezgode

Veća materijalna šteta


Učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio život ili bio povrijeđen ili je nastala veća materijalna šteta, dužan je:


• ostati na mjestu saobraćajne nezgode s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć.
• preduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nezgode i omogućiti normalno odvijanje saobraćaja i nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi pod uvjetom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja. Promjena položaja vozila dozvoljena je samo ako je potrebna radi zaštite povrijeđenih lica ili sigurnosti saobraćaja.
• obavijestiti najbližu policijsku stanicu i stanicu hitne pomoći (ukoliko ima ozlijeđenih lica) o saobraćajnoj nezgodi i vratiti se na mjesto saobraćajne nezgode i sačekati dolazak službenog lica koje obavlja uviđaj.

Manja materijalna šteta


Manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se može samostalno kretati na cesti, kao i bez posljedica za vozače ili suvozače u vozilu.
Poslije saobraćajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta, vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke, te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nezgode prije nego što popune i potpišu evropski izvještaj i razmijene podatke.


Europski obrazac o saobraćajnoj nezgodi služi za utvrđivanje činjeničnog stanja prilikom naknade osiguranja, i prilikom potpisa nije potrebna saglasnost u pogledu odgovornosti. Mjesto saobraćajne nezgode potrebno je fotografisati sa nekoliko različitih pozicija, po potrebi izmjeriti
pojedine elemente saobraćajne nezgode te izvršiti popunu obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.


U slučaju neusaglašenosti učesnika oko popune obrasca izvještaja ili ukoliko učesnici u nezgodi nemaju obrazac izvještaj o nezgodi, dužni su pozvati policiju,a policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako dođe do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili ukoliko učesnici u nezgodi nemaju obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *