Ušteda na plinu

Ugradnja plinai uštedu goriva u godinu dana. Izračunajte koliko uštedite ako se odlučite ugraditi plin u dizelski ili benzinski motor. Cijena ugradnje plina u automobil u Bosni i Hercegovini razlikuje se od servisa do servisa i nećemo ga koristiti za izračunavanje uštede. Konačni izračun možete lako usporediti s ponudom plinske instalacije. Cijena ugradnje plina u automobil ovisi o vrsti plinske instalacije, vrsti motora, a cijene se razlikuju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Najbolji pristup bio bi tražiti više ponuda za ugradnju, sažeti i odlučiti se za uslugu koja instalira plinsku instalaciju. Razlike u cijenama instalacija mogu biti značajne ako se plin instalira u RS-u ili FBiH. Važno je odabrati službu koja može izdati tehničku dokumentaciju koja je potrebna za homologaciju plinske instalacije i upis plinske instalacije u prometnu dozvolu.

Plin možete ugraditi u dizelski ili benzinski motor (Single Point Injection ili Multi Point Injection) sistem plinske instalacije.

Nakon toga, koristeći točku za decimalni unos, popunite polja: prosječna potrošnja goriva, cijena goriva i cijena plina.

Kalkulator uštede plina izračunat će uštedu ako vozite na UNP , ovisno o tome koju plinsku instalaciju planirate instalirati i koje će biti postavke pogona plina.

Potrošnja goriva i ušteda na plinu

Unesite podatke o izračunu

Pogonsko gorivo

Plinska instalacija

Potrošnja goriva: l/100km

Cijena goriva: KM

Cijena plina: KM

Mjesečno prijeđenih kilometara: kilometara/mjesečno

Vaš auto troši 0l u prosjeku na prijeđenih 100 kilometara.

Mjesečno u prosjeku napravite 0 kilometara, i potrošite 0 litara goriva. To znači da svaki mjesec platite 0KM, gorivo, po cijeni od 0KM/l.

Godišnje u prosjeku prijeđete: 0 kilometara, pa možemo izračunati da ste na gorivo dali 0 KM u godinu dana.

Ako ugradite plin, ušteda je sljedeća:

Cijena 1l (1Kg) plina je 0 KM, a cijena je KM, pa imamo razliku od KM po litri, u korist plina.

Niste odabrali potrebne parametre za izračun

Prosječna potrošnja auta, i ušteda plina

Ušteda korištenjem plina kao pogonskog goriva sve je više popularna, posebno u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ugradnja plina u dizelske ili benzinske motore može donijeti značajnu godišnju uštedu na gorivu.

Plinska instalacija (dizel ili benzin) – ušteda na plinu

Sve veći broj vozača odlučuje se na ugradnju plina u automobil prvenstveno zbog uštede, ali i zbog drugih prednosti korištenja plina kao goriva u automobilu.

Plin nudi brojne prednosti, da nabrojimo samo neke: manje onečišćuje, manje oštećuje unutrašnjost motora, ulje u motoru traje dulje i, ako je pravilno ugrađeno, motor radi ravnomjernije i ima bolje performanse. Plin u automobilu daje duži vijek trajanja ostalim komponentama, prvenstveno ispušnom sustavu (katalizator i PDF).

U donjoj tablici možete vidjeti koliku uštedu imate ako vozite na plin, posebno za ugradnju plina u dizelske motore ili ugradnju plina u benzinske motore.

Rezultati se izračunavaju prema parametrima i vrijednostima koje ste unijeli. Bitno je uzeti konstante koje smo postavili prema praktičnom znanju, dokumentaciji i tehničkim specifikacijama proizvođača plinske instalacije.

Ugradnja plina u dizelski motor u svijetu se već dugo radi, dok možemo reći da imamo novu tehnologiju. Najčešće se ugradnja vrši na velike dizelske motore, radne strojeve, brodske motore. Ali u posljednje vrijeme i na dizelske motore osobnih automobila.

Plinska instalacija za benzinske motore već je dobro poznata stvar i vrlo popularna u Bosni i Hercegovini. Valja napomenuti da se plin instalira u susjednim zemljama, ali i u razvijenim zemljama poput Njemačke, Nizozemske, Belgije i drugih. Zbog štednje i ekoloških standarda, ugradnja plina u automobil je sve aktualnija pojava.

Cijena autoplina u BiH varira, kao i svugdje, pa smo odlučili predstaviti kalkulator potrošnje autoplina, i uštede na plinu. Unesite parametre, i sami izračunajte kolika je potrošnja auta na plin.

plina