Kalkulator

Uvoz automobila u BiH - Online kalkulator

Uvoz auta u BiH možete izračunati na ovaj online kalkulator. Pratite jednostavne smjernice, da bi dobili okvirnu vrijednost za porez i carinu na uvoz polovnih automobila u BiH. Kalkulator je osmišljen da se lako koristi, da korisniku ponudi okvirne vrijednosti – cijena carine i poreza – i troškove prilikom uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu.

Troškovi carine i poreza razlikuju se, i uvjetovani su pratećom dokumentacijom, samom vrijednošću automobila, i nizom drugih faktora. Da bi mogli izračunati troškove uvoza, carinu i PDV na uvoz polovnog auta, u kalkulator unesite: vrijednost automobila, prateću dokumentaciju, i druge parametre. Na kraju odaberite i kategoriju vozila, da bi mogli izračunati cijenu homologacije. Početnu cijenu korisnik unosi u Eurima, ali će troškovi uvoza (carina i PDV) biti izraženi u domaćoj (BAM) valuti – u Konvertibilnim Markama.

Kalkulator za izračun troškova carine i PDV-a, za uvoz polovnog automobila u Bosnu i Hercegovinu. Pažljivo unesite tražene podatke, i potvrdite na dugme (Izračunaj).

Osnovicu unesite u EUR-ima (€), bez decimalnog zareza.

Početna cijena u EUR-ima

Vrijednost u BAM: KM

Trošak transporta: KM

EURO norma?

Pogonsko gorivo

Prateća dokumentacija

Kategorija - Homologacija

Cijena uvoza automobila i troškovi do registracije

Vrijednost carine i PDV-a na uvoz polovnog automobila u Bosni i Hercegovini po plaćenoj osnovici i pratećoj carinskoj dokumentaciji. Kalkulator će izračunati davanja prema državi (na osnovicu i dodatne troškove koje ste unijeli), preciznije; ovaj internet kalkulator će izračunati vrijednost carine, PDV-a, trošak homologacije i ostale troškove, koji su mogući u postupku uvoza automobila.

Plaćanje carine i PDV-a prilikom uvoza automobila objasnili smo na našim stranicama, kao i postupak homologacije.

Tijekom postupka uvoza automobila u BiH, da bi uradili prvu registraciju vozila, potrebno je obaviti homologaciju. Homologacija se plaća po važećem cjeniku i kategorizaciji vozila. Na linku koji smo već dali Homologacija u BiH možete pogledati tabelu, u kojoj su jasno naznačene kategorije vozila i cijene homologacije za svaku kategoriju.

Kalkulator računa uvoz auta u BiH, odnosno troškove koji će nastupiti prilikom postupka uvoza, sve do prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Rezultati izračuna su okvirni, ali dovoljno precizni da Vam daju uvid u konačnu cijenu uvoza.

Osnovica: KM. Osnovica je preračunata u Konvertibilne marke, po srednjem tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Vrijednost carine: KM. Obračunata carina na vrijednost robe (automobila).

Trošak transporta: KM. Trošak transporta (prijevoza) na koji se obračunava PDV.

Ukupno prije PDV-a: KM. Vrijednost na koju se obračunava PDV prilikom uvoza.

Iznos PDV-a: KM. Iznos PDV-a na vrijednost robe + dodatne troškove koji ulaze u osnovicu.

Ukupno za platiti: KM. Ukupan iznos za platiti - vrijednost automobila, iznos carine + PDV na ukupan iznos koji ulazi u osnovicu.

Homologacija za odabranu kategoriju: KM. Plaćanje homologacije na odabranu kategoriju motornog vozila.

Carina i PDV na uvoz auta u BiH izračunata je na kalkulator, ali napominjemo – vrijednosti su okvirne, i pokazane su s namjerom da pomognu korisnicima. Kalkulator računa vrijednost carine i PDV-a da bi korisnik dobio okvirne vrijednosti troškova prilikom uvoza.

Ukratko: Što je carina, koje su carinske stope i kako se obračunava carina na uvoz automobila?

Carina je osnovna uvozna dadžbina (plaćanje prema državi) koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

Carinu definiramo kao oblik indirektnih poreza. Carina tereti potrošnju, uračunava se u cijenu robe i dužan ju je platiti krajnji potrošač – zbog čega je carina označena kao oblik poreza na promet.

Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa, carinske olakšice.

Obaveza plaćanja carine nastaje kada predmetna roba prijeđe carinsku liniju, dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu ulogu.

U slučaju uvoza automobila, carina se plaća na samu vrijednost vozila. U carinsku osnovicu ne ulaze dodatni troškovi, kao što je to slučaj prilikom obračunavanja i plaćanja PDV-a.

Plaćanje PDV-a

Za razliku od obračunavanja carine (vrijednost robe je osnovica), PDV se obračunava na način da se za osnovicu uzima vrijednost robe + ostali troškovi koji prate uvoz + vrijednost carine.

U BiH visina PDV-a iznosi 17% na vrijednost.

Kalkulator će izračunati posebno: carinu, i uzeti troškove prilikom uvoza da bi obračunao vrijednost PDV-a. Dobit ćete troškove na uvoz auta u BiH.