Uvoz auta u BiH – Online kalkulator

Troškovi na uvoz auta u BiH

Vrijednost carine i PDV-a na uvoz polovnog automobila u Bosnu i Hercegovinu na osnovu plaćanja i prateće carinske dokumentacije. Kalkulator će izračunavati beneficije prema zemlji (na temelju dodatnih troškova koje ste unijeli). Preciznije: ovaj internetski kalkulator izračunavat će vrijednost carine, PDV-a, trošak homologacije i troškove koji su mogući u procesu uvoza automobila.

Plaćanje carine i PDV-a prilikom uvoza automobila detaljno je objašnjeno u nastavku. Više o homologaciji auta u BiH možete pročitati na linku: postupak homologacije. Odobrenje je postupak koji mora proći svako vozilo (prilikom uvoza u BiH), a njegova vrijednost ovisi o kategoriji motornog vozila. Tablica kategorizacije motornih vozila za homologaciju nalazi se na prethodnoj poveznici.

autodelovi.com - Velika nagradna igra

Kalkulator uvoza

Tijekom postupka uvoza automobila u BiH, bez obzira radi li se o uvozu u Federaciju ili u Republiku Srpsku, za prvu registraciju vozila potrebna je homologacija. Odobrenje se plaća prema važećem cjeniku i kategorizaciji vozila. Na poveznici koju smo već spomenuli Homologacija u BiH možete vidjeti tablicu u kojoj kategorije vozila i cijene jasno označavaju odobrenja za svaka kategorija.

Kalkulator uvoza izračunavat će troškove uvoza automobila u BiH, odnosno troškove koji će nastati tijekom postupka uvoza. Tako ćete znati sve troškove do prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini.

Rezultati izračuna su približni, ali dovoljno precizni da vam kalkulator uvoza daje uvid u konačnu cijenu uvoza.

Troškovi uvoza (vrijednost carine+PDV)

Standardna carinska stopa za putnička motorna vozila iznosi 15%, a PDV 17%. Carinska stopa izračunava se na vrijednosti vozila, a stopa PDV-a na ukupnu cijenu (vrijednost vozila + carinska vrijednost i dodatni troškovi). U slučaju rabljenih putničkih motornih vozila podrijetlom iz EU, carine su ukinute od početka 2013. godine. Stoga se na utvrđenu carinsku vrijednost vozila plaća se samo 17% PDV-a.

Treba imati na umu da podrijetlo vozila može biti dokazano carinskim dokumentom EUR1 ili odgovarajućom (važećom) izjavom na računu..

Da bi fizička osoba bila oslobođena carine, tijekom postupka uvoza potrebno je imati dokaz o podrijetlu vozila iz EU. Dokaz o podrijetlu vozila je obrazac EUR1 ili izjava na računu , koji uvoznik dobiva od prodavatelja tog vozila. Ako je prodavatelj tvrtka koja može izdati račun, ovjerava se na propisani način. Ako kupujete vozilo od fizičke osobe putem kupoprodajnog ugovora, morate dobiti obrazac EUR1 da biste bili oslobođeni plaćanja carine. Obrazac EUR1 izdaje i ovjerava nadležna carinska služba države u kojoj je vozilo kupljeno . Bez jednog od spomenutih dokaza o podrijetlu vozila ne može se dobiti oslobođenje od carina.

Primijetit ćemo da se PDV plaća u svakom slučaju (EUR1 ili izjava na računu). Vrijedi za oba entiteta (FBiH i Republiku Srpska). Vozilo se, koristeći privilegiju, može uvesti u BiH bez plaćanja carine i PDV-a. Kada je riječ o novim putničkim motornim vozilima porijeklom iz EU, carina je ukinuta 1. siječnja 2009. godine. Pri uvozu u BiH plaća se samo PDV u iznosu od 17%.

autodelovi.com - Velika nagradna igra

EUR 1 OBRAZAC

Uvoz

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između država članica EU, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, i odgovarajući Protokol 2 o definiciji pojma “proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje. Postupak izdavanja dokaza o podrijetlu, predočenje dokaza o podrijetlu u postupku carinjenja, ispravnost / valjanost priloženih dokaza, primjena preferencijalnog tretmana, naknadna provjera, čuvanje dokumentacije i još mnogo toga.

U skladu s odredbama članka 17. Protokola 2, carinska tijela zemlje izvoznice izdaju dokaz o podrijetlu – potvrdu o prometu robe EUR1 na pisani zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika nakon ispitivanja dokaza o podrijetlu predmetnih proizvoda. ostali su uvjeti iz Protokola 2 ispunjeni.

Izjavu na računu kako je predviđeno u članku 22. Protokola 2. sastavlja izvoznik za pošiljke koje ne prelaze 6000 EUR ili ovlašteni izvoznik, bez obzira na vrijednost robe, ako se izvozni proizvodi mogu smatrati podrijetlom.

Carinske vlasti zemlje uvoznice (u ovom slučaju BiH) primjenjuju preferencijalnu / preferencijalnu carinsku stopu ako uvoznik to zatraži i dostavi odgovarajući dokaz o porijeklu. To znači da carinske vlasti ne dopuštaju “bescarinski uvoz” i nemaju utjecaja na izdavanje dokaza o podrijetlu u zemlji izvoznici. Uvoz robe s podrijetlom sa smanjenom ili nultom stopom carine reguliran je samim trgovinskim sporazumom, u ovom slučaju, između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

Saznavši za činjenicu neizdavanja dokaza o podrijetlu za vozila podrijetlom iz EU, Uprava za neizravno oporezivanje (UIO) obavijestila je nadležno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da bi oni, kao potpisnici sporazuma čije odredbe nisu u potpunosti usklađene, trebali djelovati kao uvoznici u Bosnu i Hercegovinu. Hercegovine.

autodelovi.com - Velika nagradna igra

Uvoz na povlasticu

Osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju mogu biti oslobođene uvoznih carina. To znači da osobe s invaliditetom mogu uvesti vozilo u BiH bez plaćanja carine i PDV-a, ali (ispunjavanjem posebnih kriterija) prema posebno napisanom zakonu. 

Osobe su oslobođene plaćanja troškova prilikom uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu ako uvezeni automobil služi kao ortopedska ili druga pomoć.

Ratni invalidi i osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a prilikom uvoza automobila u BiH.

Od plaćanja carine i PDV-a oslobađaju se invalidne osobe na putnički automobil koji uvezu iz inozemstva jednom u razdoblju od pet godina. Pravo na puštanje odnosi se na razdoblje od pet godina. To znači da, nakon uvoza vozila pod privilegiranim pravom, sljedećih pet godina ne može ostvariti pravo i uvesti drugo vozilo. Tek nakon isteka razdoblja od pet godina, osoba s invaliditetom može ostvariti pravo na uvoz automobila bez carina i PDV-a.

Uz to, vozilo (uvezeno) pod važećim privilegiranim pravom ne može prodati osoba (novi vlasnik) tijekom razdoblja od tri godine od datuma uvoza. Točnije, vozilo se može prodati u tom roku, ali u tom slučaju treba mu platiti carine koje su bile izuzete iz povlastice na uvoz.

Postupak uvoza auta u BiH – dokumentacija i troškovi

Uvoz automobila određen je Zakonom o uvozu (odnosi se na FBiH i RS), kao i mnogim izmjenama i dopunama Zakona i propisa koji su izmijenjeni. Fizička osoba može uvoziti vozilo samostalno, uz angažman špeditera, kojem prilaže papire i dokumentaciju, koja se dalje obrađuje. Kada se postupak uvoza, koji uključuje homologaciju automobila, završi, taj automobil može se registrirati u Bosni i Hercegovini. Uz pojedinačni uvoz (fizičke osobe), mnogim pravnim osobama bavi se i djelatnost (prodaja rabljenih automobila), što pojedincu olakšava kupnju “novog”, rabljenog automobila. Cijeli postupak uvoza, carine i plaćanja PDV-a mnogo je lakši za novog vlasnika.

Troškovi koje osoba koja uvozi automobil može očekivati ​​su: osnovna cijena vozila, trošak prijevoza, plaćanje dokaza o povlaštenom podrijetlu (EUR1), plaćanje prateće dokumentacije (kupoprodajni ugovor – ovjera i sl.), Prijava na granici i drugi mali troškovi. Osnovni troškovi uvoza automobila u BiH mogu se izračunati pomoću kalkulatora na našoj web stranici. Pored troškova, korisnik može odabrati EURO standard, popratnu dokumentaciju i kategoriju za homologaciju.

Nakon postupka carinjenja, kako bi se uvoz završio i automobil registrirao u BiH. S registracijskim pločicama potrebno je napraviti postupak homologacije . Tek kada automobil prođe (zadovolji kriterije) homologaciju, može se legalno registrirati u BiH.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Uvoz auta u BiH carina i porez

Uvoz Euro 4 u BiH je zabranjen i najmanja norma za uvoz auta u BiH je Euro 5.

U kalkulatoru ne možete odabrati opciju Euro 3 ili Euro 4. Uvoz auta u BiH je moguć ako je auto proizveden po euro normama Euro 5 i Euro 6.

Najlakši način izračuna carine za uvoz automobila u BiH je pomoću kalkulatora za uvoz automobila . Primit ćete troškove uvoza automobila u BiH – carine, porezi, homologacija. Troškovi prijevoza unose se prilikom obračuna i za fizičku osobu prihvaća se trošak od 500,00 KM.

Korištenjem uvoznog kalkulatora dobit ćete stavku “Porez na uvoz automobila u BiH”. To je ujedno i odgovor na pitanje: “Koliko koštaju carina i porez na uvoz automobila u BiH?”

Carinski kalkulator i porezna vrijednost: kalkulator za uvoz automobila u Bosnu i Hercegovinu.