Kalkulator

Uvoz auta u BiH - Online kalkulator

Uvoz auta u BiH (Federaciju BiH, ili Republiku Srpsku) možete izračunati uz pomoć online kalkulatora. Pratite jednostavne smjernice, da bi dobili okvirnu vrijednost za porez i carinu na uvoz polovnog auta u BiH. Kalkulator je osmišljen da se lako koristi, da korisniku ponudi okvirne vrijednosti – cijena carine i poreza – i troškove prilikom uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu.

Troškovi carine i poreza razlikuju se, i uvjetovani su pratećom dokumentacijom, samom vrijednošću automobila, i nizom drugih faktora. Da bi izračunali troškove uvoza, carinu i PDV na uvoz polovnog auta, u kalkulator unesite: vrijednost automobila, prateću dokumentaciju, i druge parametre. Na kraju odaberite i kategoriju vozila, da bi mogli izračunati cijenu homologacije. Početnu cijenu korisnik unosi u Eurima, ali će troškovi uvoza (carina i PDV) biti izraženi u domaćoj (BAM) valuti – u Konvertibilnim Markama.

Izračunati troškove možete, bez obzira dali se radi o uvozu: uvoz iz Njemačke, uvoz iz Belgije, uvoz iz Italije, uvoz iz Slovenije, uvoz iz Hrvatse, uvoz iz Švicarske, uvoz iz Austrije, uvoz iz Francuske. Kalkulator uvoza koristi vrijedeće parametre, za uvoz 2019. godine, i najnovije regulacije, za uvoz 2020. godine.

Kalkulator za izračun troškova carine i PDV-a, za uvoz polovnog automobila u Bosnu i Hercegovinu. Pažljivo unesite tražene podatke, i potvrdite na dugme (Izračunaj).

Osnovicu unesite u EUR-ima (€), bez decimalnog zareza.

Kalkulator uvoza

Početna cijena u EUR-ima

Vrijednost u BAM: KM

Trošak transporta: KM

EURO norma?

Pogonsko gorivo

Prateća dokumentacija

Kategorija - Homologacija

Troškovi na uvoz auta u BiH

Vrijednost carine i PDV-a na uvoz polovnog auta u Bosnu i Hercegovinu po plaćenoj osnovici i pratećoj carinskoj dokumentaciji. Kalkulator će izračunati davanja prema državi (na osnovicu i dodatne troškove koje ste unijeli), preciznije; ovaj internet kalkulator će izračunati vrijednost carine, PDV-a, trošak homologacije i ostale troškove, koji su mogući u postupku uvoza automobila.

Plaćanje carine i PDV-a prilikom uvoza automobila detaljno smo objasnili u nastavku teksta. Više na temu homologacija auta u BiH možete pročitati na linku: postupak homologacije. Homologacija je postupak koji svako vozilo treba proći (prilikom uvoza u BiH), i sama vrijednost homologacije ovisi o kategoriji motornog vozila. Tablica kategorizacije motornih vozila za homologaciju nalazi se na prethodnom linku.

Tijekom postupka uvoza automobila u BiH, bez obzira dali je riječ o uvozu u Federaciju BiH ili uvoz vozila u Republiku Srpsku, da bi uradili prvu registraciju vozila, potrebno je obaviti homologaciju. Homologacija se plaća po važećem cjeniku i kategorizaciji vozila. Na linku koji smo već dali Homologacija u BiH možete pogledati tabelu, u kojoj su jasno naznačene kategorije vozila i cijene homologacije za svaku kategoriju.

Kalkulator uvoza izračunat će troškove na uvoz auta u BiH, odnosno troškove koji će nastupiti prilikom postupka uvoza, sve do prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Rezultati izračuna su okvirni, ali dovoljno precizni da Vam kalkulator uvoza da uvid u konačnu cijenu uvoza.

Kalkulator uvoza, troškovi:

Osnovica: KM. Osnovica je preračunata u Konvertibilne marke, po srednjem tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Vrijednost carine: KM. Obračunata carina na vrijednost robe (automobila).

Trošak transporta: KM. Trošak transporta (prijevoza) na koji se obračunava PDV.

Ukupno prije PDV-a: KM. Vrijednost na koju se obračunava PDV prilikom uvoza.

Iznos PDV-a: KM. Iznos PDV-a na vrijednost robe + dodatne troškove koji ulaze u osnovicu.

Ukupno za platiti: KM. Ukupan iznos za platiti - vrijednost automobila, iznos carine + PDV na ukupan iznos koji ulazi u osnovicu.

Homologacija za odabranu kategoriju: KM. Plaćanje homologacije na odabranu kategoriju motornog vozila.

Ukupna vrijednost za uvoz auta u BiH nije precizna. Da bi izbjegli moguće nejasnoće, (prije nego se odlučite na kupovinu auta vani, i uvoz u BiH) nazovite obližnji špediterski ured i dogovorite detalje oko uvoza i plaćanje usluga špedicije.

Koristite kalkulator uvoza kao alat, koji daje okvirne vrijednosti očekivanih trošarina (carina i PDV na uvoz automobila u BiH).

Kada su u pitanju uvozne dadžbine (vrijednost carine i PDV-a), standardna stopa carine za putnička motorna vozila iznosi 15% i PDV 17%. Stopa carine obračunava se na vrijednost vozila, a stopa PDV-a na ukupnu cijenu (vrijednost vozila + vrijednost carine i dodatni troškovi). Ako su u pitanju polovna putnička motorna vozila porijeklom iz EU, od početka 2013. godine carina je ukinuta i plaća se samo PDV od 17% na utvrđenu carinsku vrijednost vozila.

Trebamo napomenuti da se porijeklo vozila može dokazati carinskim dokumentom EUR1, ili odgovarajućom (valjanom) izjavom na fakturi.

Da bi fizičko lice bilo oslobođeno od plaćanja carine, prilikom postupka uvoza potrebno je imati dokaz o porijeklu vozila iz EU. Dokaz o porijeklu vozila je EUR1 obrazac, ili izjava na fakturi, koju uvoznik dobije od prodavača tog vozila. Ako je prodavač firma, koja može izdati fakturu, ona se ovjerava na točno propisan način. Ukoliko vozilo kupujete od fizičkog lica, putem ugovora o prodaji, za oslobađanje od plaćanja carine potrebno je pribaviti EUR1 obrazac. Obrazac EUR1 izdaje i ovjerava nadležna carinska služba zemlje u kojoj je vozilo kupljeno. Bez jednog od spomenutih dokaza o porijeklu vozila ne može se ostvariti oslobađanje od plaćanja carine.

Napomenut ćemo da se PDV plaća u svakom slučaju (EUR1 ili izjava na fakturi), i da vrijedi za oba entiteta (FBiH i Republika Srpska) dok se koristeći povlasticu vozilo može uvesti u BiH bez plaćanja carine i PDV-a. Kada su u pitanju nova putnička motorna vozila porijeklom iz EU carina je ukinute još od 01.01.2009. godine, te se prilikom uvoza istih u BiH plaća samo PDV u iznosu od 17%.

EUR1 obrazac

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između članica EU, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane, točnije pripadajućeg Protokola 2 o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom“ i načinima administrativne suradnje propisani su uvjeti i načini za stjecanje porijekla robe, dokazivanje porijekla, postupak izdavanja dokaza o porijekla, prilaganje dokaza o porijeklu u postupku carinjenja robe, ispravnost/valjanost priloženih dokaza, primjena povlaštenog tretmana, naknadna provjera, čuvanje dokumentacije i drugo.

U skladu sa odredbama člana 17. Protokola 2 dokaz o porijeklu robe - uvjerenje o kretanju EUR1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice, na pisani zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, nakon uvida u dokumentaciju kojom se dokazuje porijeklo odnosnih proizvoda, kao i ocjene da su ispunjeni ostali uvjeti iz Protokola 2.

Izjavu na računu, kako je propisano članom 22. Protokola 2 popunjava izvoznik za pošiljke čija vrijednost ne prelazi 6000 eura ili ovlašteni izvoznik bez obzira na vrijednost robe, ako se izvozni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom. Carinski organi zemlje uvoznice (u ovom slučaju BiH), primjenjuju povlaštenu/preferencijalnu stopu carine ukoliko uvoznik zatraži primjenu i priloži adekvatan dokaz o porijeklu. To znači da, „bescarinski uvoz“ ne omogućavaju carinski organi BiH i nemaju utjecaja na izdavanje dokaza o porijeklu u zemlji izvoznici. Uvoz robe s porijeklom uz primjenu umanjene ili nulte stope carine propisan je samim trgovinskim sporazumom, u ovom slučaju između Bosne i Hercegovine i Europske Unije.

Uprava za indirektno oporezivanje (UINO) je, po saznanju za činjenicu ne izdavanja dokaza o porijeklu za vozila porijeklom iz EU, upoznala nadležno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako bi oni, kao potpisnik sporazuma čije odredbe se ne poštuju u potpunosti, poduzelo potrebne radnje s ciljem rješavanja ovog problema, koji je na štetu uvoznika robe u Bosnu i Hercegovinu.

Uvoz na povlasticu

Osobe s invaliditetom i poteškoćama u razvoju mogu biti oslobođene plaćanja uvoznih dadžbina. To znači da osobe s invaliditetom mogu uvesti vozilo u BiH, bez plaćanja carine i PDV-a, ali (zadovoljavanjem posebnih kriterija) po posebno pisanom Zakonu. Osobe se oslobađaju plaćanja dadžbina prilikom uvoza automobila u Bosnu i Hercegovinu u slučaju da automobil koji uvoze služi kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

Ratni vojni invalidi i druge osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a prilikom uvoza auta u BiH.

Od plaćanja carine i PDV-a oslobađaju se invalidne osobe na putnički automobil koji uvezu iz inozemstva jednom u razdoblju od pet godina.

Pravo na oslobađanje odnosi se na period od pet godina. To znači da, nakon uvoza vozila po povlaštenom pravu (uvoz auta na povlasticu), u narednih pet godina ta osoba ne može iskoristiti to pravo i uvesti drugo vozilo. Tek nakon isteka perioda od pet godina, osoba s invaliditetom može iskoristiti pravo uvoza automobila bez carinskih davanja i plaćanja PDV-a.

Osim toga, vozilo u posjedu, koje se uvezlo po važećim povlaštenim pravima, osoba (novi vlasnik) ne može prodati u trajanju od tri godine od dana uvoza. Točnije, vozilo se može prodati unutar tog perioda, ali se na njega u tom slučaju trebaju platiti davanja koja su bila izuzeta povlasticom na uvoz.

Postupak uvoza auta u BiH - dokumentacija i troškovi

Uvoz auta je preciziran Zakonom o Uvozu, (vrijedi za FBiH i RS) kao i mnogim aneksima Zakona, i pravilnicima koji se nadopunjuju. Fizičko lice može uraditi uvoz vozila, samostalno, uz angažiranje špedicije, kojoj prilaže papire i dokumentaciju, koja se dalje obrađuje. Jednom kada se završi postupak uvoza, koji obuhvaća i homologaciju auta, taj automobil može biti registriran u Bosni i Hercegovini. Osim pojedinačnog uvoza (fizičko lice), mnogi pravni subjekti se bave djelatnošću (prodaja polovnih automobila), što olakšava pojedincu kupovinu „novog“, točnije polovnog auta. Sva procedura uvoza, carine i plaćanje PDV-a znatno je lakša za novog vlasnika.

Troškovi koje može očekivati osoba koja radi uvoz auta su: osnovna cijena vozila, trošak transporta, plaćanje dokaza o preferencijalnom porijeklu (EUR1), plaćanje popratne dokumentacije (kupoprodajni ugovor – ovjera isl...), prijava na granici, i drugi sitni troškovi. Osnovni troškovi prilikom uvoza auta u BiH mogu se izračunati pomoću kalkulatora na našim stranicama. Osim troškova, korisnik može odabrati EURO normu, prateću dokumentaciju i kategoriju za homologaciju.

Nakon što završi postupak carinjenja, da bi se uvoz priveo do kraja, i da se auto može registrirati na BiH tablice, potrebno je uraditi postupak homologacije. Tek kada automobil prođe (zadovolji kriterije) homologaciju, zakonski se taj auto može registrirati u BiH.

Uvoz auta u BiH carina i porez

Uvoz euro 4 u BiH je zabranjen, i najmanja norma za uvoz auta u BiH je euro 5. U kalkulatoru ne možete odabrati opciju Euro 3 ili Euro 4. Uvoz auta u BiH je moguće ako je auto proizveden po euro normama euro 5 i euro 6.

Računanje carine za automobile, za uvoz automobila u BiH, najlakše ćete uraditi koristeći kalkulator uvoza automobila. Dobit ćete troškove na uvoz auta u BiH - carina, porez, homologacija. Troškovi transporta unose se prilikom računanja, i za fizičko lice se prihvaća trošak od 500,00KM.

Koristeći kalkulator uvoza dobit ćete stavku porez na uvoz auta u BiH, odnosno odgovore na pitanje: koliko košta carina i porez na uvoz automobila u BiH?

Carina kalkulator i vrijednost poreza: kalkulator za uvoz automobila u Bosnu i Hercegovinu.