Gradacija i viskoznost motornog ulja

U pravilu, svi vozači koji paze na svoj automobil znaju da se redovno treba mijenjati motorno ulje. Oni malo pažljiviji znaju da nije svako motorno ulje isto. Zapravo, ovisno o izvedbi motora (diesel ili benzin), te nekim drugim faktorima, važno je znati izabrati najbolje ulje za motor. U ovom tekstu ćemo pokušati objasniti određene detalje u vezi motornih ulja, navesti pojmove koji možda nisu u potpunosti jasni. Dakle, napisat ćemo što znači viskoznost, i kako se pravilno čita oznaka motornog ulja 0W-20, 5W-40 i druge oznake motornih ulja.

Sama riječ viskoznost opisuje koliko lako teče motorno ulje. Možemo to pojednostaviti i kazati da je viskoznost gustoća ulja. Ipak, to nije u potpunosti točno pojašnjenje, pa ćemo detaljno pojasniti taj pojam viskoznost motornog ulja.

Viskozitet ulja

Viskozitet nije isto što i gustoća. Da razjasnimo na primjeru: motorno ulje je rjeđe od vode, što znači da ima manje molekula u istom volumenu. Ipak, voda lakše teče od ulja iz razloga što je sila među molekulima u ulju znatno jača od sile koja djeluje između molekula vode.

ulja

Viskozitet motornog ulja promjenjiv je, i mijenja se u ovisnosti od temperature motornog ulja. Što je temperatura motornog ulja veća, tečnost motornog ulja je lakša i ono bolje teče. Došli smo do zaključka da je ulje tečnije kada se zagrije. Ovaj primjer lako se dokaže i primjerom “običnog” kuhinjskog ulja. Znamo da je ono tečnije kada se zagrije, i što je temperatura ulja veća, ono je bolje u tom smislu.

Zbog razlika u viskoznosti ulja, u autoindustriji se upotrebljavaju ulja različitih oznaka (vrijednosti viskoznosti). Oznake koje najčešće viđamo na motornim uljima, na primjer 10W-40 označavaju vrijednost tečnosti ulja u zimskim uvjetima, i kada je ulje zagrijano na radnu temperaturu, odnosno na 100°C.

Prema SAE standardima, zimski uvjeti se smatraju temperatura ulja od -18°C, dok je druga oznaka vrijednost viskoziteta pri temperaturi od 100°C, što je obično i radna temperatura modernih motora s unutarnjim izgaranjem.

U oznaci 10W-40, broj ispred W označava viskozitet u zimskim uvjetima, odnosno pri temperaturi  od -18°C, ok drugi broj označava viskozitet na povišenim temperaturama, točnije na temperaturi od 100°C. Standardizirani model nalaže od proizvođača motornih ulja da kupcima jasno označe vrijednosti određenog motornog ulja, koje se prema SAE standardu dijele na 6 „zimskih“ klasa viskoznosti (0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W), i 5 „ljetnih“ klasa viskoznosti (20, 30, 40, 50 i 60).

Nadalje, da bi znali koje točno ulje točiti u vaš automobil, vrijedi se pridržavati uputa samog proizvođača, odnosno točiti ulje koje proizvođač predlaže. Naravno, to nije pravilo kojeg se slijepo trebate pridržavati, i sami možete odabrati motorno ulje za koje smatrate da je bolje. Vrijedi spomenuti da se viskoznost ulja treba poštivati, ili se opredijeliti za ulje s oznakom koju preporuči vaš mehaničar ili servis u kojem radite izmjenu ulja.

Razlika među uljima različite viskoznosti i karakteristika

U nastavku teksta objasnit ćemo razlike među uljima različite viskoznosti i karakteristika. Uzet ćemo za primjer motorno ulje 0W-20 i 5W-40.

ulja

Prije svega, napisat ćemo koja je točno uloga motornog ulja u automobilu. Nastavite čitati, i saznajte zanimljive činjenice o radu samog motora.

Motorno ulje neophodno je u svakom motoru s unutarnjim sagorijevanjem, točnije na automobilskim motorima sa klipnim mehanizmom. Za pravilan rad motora i trajnost pokretnih dijelova, od iznimne je važnosti koristiti motorno ulje koje karakteristikama odgovara performansama samog motora. Nije svako motorno ulje primjereno za svaki motor, niti za sve prilike. Za podmazivanje komponenti u motoru, da bi spriječili nekontrolirano trošenje spomenutih dijelova, koristimo podmazivanje s uljem kao glavnim sredstvom koje podmazuje. Osim podmazivanja, što mnogi ne znaju, motorno ulje služi i za hlađenje komponenti motora. Za razliku od vodenog hlađenja, na manje dostupnim mjestima, gdje ne želimo rashladnu tekućinu, koristimo motorno ulje. Dok podmazuje unutarnje komponente motora, kolanjem po sustavu ulje razmjenjuje visoke temperature iz same unutrašnjosti motora. Tako i dolazi rashlađeno čim se zatvara jedan ciklus hlađenja i podmazivanja. Motorno ulje ima još neke uloge u dobrom radu motora, pa ćemo ih nabrojati.

Sustav podmazivanja

Pravilan ciklus podmazivanja znači da sustav podmazivanja mora isporučiti optimalnu količinu ulja u određenom trenutku. Ovisno o radnim uvjetima, i režimu rada motora, sustav podmazivanja distribuira ulje po ključnim mjestima. Osim podmazivanja, uloga motornog ulja je višestruka, i jako je važna. Već na spomen pojma, motorno ulje asocira na podmazivanje, te jako rijetko na druge bitne radnje koje obavlja.

Zbog čega je važno koristiti kvalitetno motorno ulje, i koje uloge obavlja ovaj naftni derivat u našim limenim ljubimcima?

Ulje ima zadatak da podmazuje: Time se smanjuje trenje i trošenje kliznih površina. Samim time se umanjuje gubitak energije u radu motora. Snaga motora je promjenjiva, što znači ako unutarnje komponente lakše klize, trenje je manje kao i napetosti unutar same konstrukcije motora. Dobro podmazivanje daje za rezultat veću snagu motora, onu optimalnu i deklariranu od proizvođača.

Ulje ima zadatak da hladi: Dok cirkulira po motoru, motorno ulje odvodi toplinu s kliznih površina i dijelova koji se ne mogu hladiti zrakom ili rashladnom tekućinom pa tako sprječava pregrijavanje. Suvremeni automobili imaju i poseban hladnjak za hlađenje ulja. Kako kruži po sustavu, zagrijava se u samoj unutrašnjosti motora, ide u hladnjak, te opet ohlađeno u sami motor.

Motorno ulje brtvi: Motorno ulje pomaže brtvljenju klipnih prstena. Tko malo bolje poznaje rad klipnog motora s unutarnjim sagorijevanjem, upoznat je s činjenicom da klipni prsteni klize po stjenkama cilindra. Između dodirnih površina dolazi do određene propusnosti, koja se smanjuje korištenjem motornog ulja.

Za što bolju i kvalitetniju kompresiju, i optimalan rad samog motora, važno je koristiti kvalitetno ulje koje odgovara specifikacijama proizvođača.

Motorno ulje čisti motor iznutra:  Motorno ulje odnosi talog, sitne metalne komadiće i produkte izgaranja. Prilikom zamjene motornog ulja, u karteru „donja posuda“ se može vidjeti trošenje motora iznutra. Ukoliko podmazivanje nije optimalno, ili postoji neki drugi problem sa unutarnjim pokretnim dijelovima motora, to se može uočiti u obliku sitnih metalnih komadića „škarta“ na dnu posude. Ulje odnosi nečistoće na koje naiđe dok cirkulira kroz unutrašnjost motora.

Motorno ulje štiti od korozije površine izložene vremenskim uvjetima, vlazi i općenito koroziji na koju su neki metali osjetljivi. Ulje stvara zaštitni sloj koji sprječava koroziju, odnosno nagrizanje metalnih dijelova motora.

Ulje prigušuje šumove i vibracije: Samim tim što podmazuje dodirne površine, tanki uljni film djeluje kao prigušivač šumova i vibracija koje se mogu pojaviti u motoru. Dobro podmazivanje smirit će rad motora i smanjiti vibracije, kao i neugodne zvukove koji dolaze iz motora.

Značenje oznake za viskoznost motornog ulja

Nakon što smo objasnili ulogu motornog ulja, vratimo se na glavnu temu, pa da krenemo polako. Saznajte što je viskoznost motornog ulja, odnosno gradacija.

Nakon već pročitane teorije, u kratkim crtama možemo dati definiciju viskoznosti motornog ulja. Dakle, viskoznost ulja mjera je otpora tečenju ulja. Ova vrijednost određena je posebnom oznakom, sa dva broja, s tim da prvi označava otpor tečenja pri niskim temperaturama (W – eng. Winter), a drugi pri temperaturi od 100°C, odnosno radnoj temperaturi modernog motora s unutarnjim sagorijevanjem.

Što je broj manji, ulje ima manji otpor tečenja i u praksi ono lakše teče i protječe. Manja vrijednost ispred oznake W znači da će ulje viskoznosti od npr. 5W-30 teći lakše nego motorno ulje viskoznosti od 10W-30 na nižim temperaturama prilikom pokretanja motora. Vrijednost brojeva govori i to da će ulje viskoznosti od npr. 10W-30 teći lakše nego motorno ulje viskoznosti od 10W-40 na normalnoj radnoj temperaturi motora. Ove dvije stvari vrijedi znati, i to je podatak koji nam govori da motorna ulja prirodno budu „gušća“ kako se hlade odnosno „rjeđa“ kako se zagrijavaju. Gušća i rjeđa smo stavili pod znake navoda, a razlog smo objasnili već na samom početku ovog teksta.

Motorna ulja s niskim stupnjem viskoznosti protječu lakše po unutrašnjosti motora pa tako štite dijelove motora na hladnim temperaturama.

Motorna ulja s visokim stupnjem viskoznosti štite motor pri visokim temperaturama, posebno na mjestima najvećih toplinskih opterećenja (klip, cilindar, …) te su u pravilu bolja za održavanje snage uljnog filma koji štiti motore na visokim temperaturama.

Višestruka uloga motornog ulja govori o važnosti odabira najboljeg ulja za vaš motor. Oznake koje nam daju uvid u vrijednosti ulja pri različitim temperaturama, i režimu rada motora, pokušavaju obuhvatiti neki nominalan raspon za odabir određenog ulja. Ovisno o svim spomenutim faktorima, motorno ulje biramo po oznakama koje obuhvaćaju raspon specifičan za podneblje u kojem koristimo naš automobil. Osim toga, važno je da uzmemo u obzir i samu konstrukciju motora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *