EGR ventil ~ šta je i koji su simptomi kvara? (+video!)

Tokom prethodnih nekoliko godina, javnost sve više postaje svesna klimatskih promena. Uočeno je da je transportni saobraćaj glavni krivac za visoku emisiju štetnih gasova (čak 21% emisije CO2). Da bi se dalje zagađenje sprečilo, donete su određene regulative o ispuštaju štetnih gasova, a tiču se, prvenstveno, drumskog saobraćaja. Dizajneri automobila, zato, moraju da se prilagode novonastaloj situaciji i prilagode ovim zahtevima. Jedan od sistema za smanjenje štetnih gasova je Exhaust Gas Recirculation ventil – EGR. To je poseban sistem predviđen da određenu količinu izduvnih gasova vraća komori za sagorevanje. Međutim, kako EGR ventil funkcioniše i kako da prepoznate potencijalni kvar, pogledajte u nastavku.

Kako funkcioniše EGR ventil

EGR
Sistem rada EGR ventila

EGR ventil

iako se ovako zove, egr ventil čini čitav jedan dobro ukomponovan sistem elemenata: elektromotora, senzora, ventila, cevi, sondi za regulaciju temperature.

Sagorevanjem goriva i vazduha se postižu visoke temperature u motoru vozila. Prilikom tih visokih temperatura se oslobađaju molekuli kiseonika i azota, azot-oksida (NOx). Upravo ovo jedinjenje je glavni krivac za pojavu ,,kiselih kiša” i smoga. Nakon stvaranja štetnih gasova u motoru, postoje dva način da se spreči njihov izlazak iz vozila: prvenstveno, spuštanje temperature sagorevanja, ili pak ugradnja različitih vrsta filtera.

Rešenje je pronađeno negde na sredini. Naime, umesto da re-konstruišu motor ugradnjom filtera, inžinjeri su se dosetili da jedan deo izduvnih gasova ponovo vrate u cilindar motora. Iz tog vraćanja i ide naziv EGR ventila (Re-circulation). Na taj način se u motoru zadržava ista zapremina, ali sa znano manjom količinom kiseonika.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Šta se ovim postupkom postiže?

Vraćanjem ,,zagađenog” vazduha u motor, gorivo nema više kiseonika koji bi sagoreo. Zbog toga se smanjuje proizvodnja azot-oksida, a samim tim je i temperatura u uređaju niža. Ovakav proces smanjuje celokupnu potrošnju automobila, ali ima i mnoge druge benefite: čuva motor, jer mehanički delovi ne trpe nepotrebno temperaturno opterećenje.

Zadatak EGR ventila je vrlo jednostavan: on treba da, otvaranjem ventila, preusmeri gasove ka komori za sagorevanje, te tu zatvori i zadrži. Time se, najprostije rečeno, ne postiže ,,ponovno sagorevanje”, već spuštanje temperature sistema.

U benzincima EGR ventil utiče i na celokupnu potrošnju goriva.

Nalazi se na temperaturno otpornim cevima ili na izduvnoj grani (u okviru usisne).

U zavisnosti od vozila, EGR može redukovati temperaturu i do 65%!

Ključni element ovog sistema je sam ventil, koji se sastoji od klipa, opruge i vakuumske dijafragme. On meri i određuje kolika količina gasova će se vratiti u sistem.

Sami EGR ventili se razlikuju po dizajnu i modelu: pneumatski ili električni; za dizele ili benzince; sa ili bez dodatka za hlađenje.

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

Simptomi kvara EGR ventila

U slučaju da ste razumeli princip rada EGR ventila, vrlo je jednostavno razumeti i šta može dovesti do kvara ovog sistema. Prvenstveno, uloga u filtriranju i usmeravanju štetnih izduvnih gasova, dovodi ovaj element pred stalnu izloženost čađi. Takvo neprekidno nagomilavanje, a ne čišćenje ventila, lako može dovesti do toga da se ventil zaglavi.

U slučaju da se zaglavi i otvore ostavi neprekidno otvorene, možete uočiti da automobil:

  • Check engine: ,,Proverite motor”, automobil na instrument tabli šalje signal da nešto nije u redu sa motorom, tako što mu blinka ova lampica
  • Povećava potrošnju: rečeno je da EGR ventil redukuje potrošnju goriva. U slučaju da se sistem zaglavi, potrošnja se povećava
  • Slabo ,,vuče”: automobil gubi prethodnu snagu jer su ventili ne kontrolišu protok izduvnih gasova, što utiče na pad snage.

Savet: U slučaju da ste otkrili kvar u vidu otvorenog EGR ventilacionog sistema, proverite i ležajeve, vođice i gumice ventila, kao i količinu ulja u motoru. Nekada EGR sistem može da se pokvari i zbog pojave ulja u vazduhu sistema za usisavanje, tako da je kvar na EGR sistemu samo posledica nekog drugog problema.

Ako, ipak, EGR ventil ostane zaglavljen tako da zatvori povratak izduvnih gasova, u motor će ulaziti samo kiseonik, što dovodi do povećanja temperature u komori za zagrevanje. To utiče na:

  • Emisiju štetnih gasova: i bez ikakvog merača će vam ova stavka biti uočljiva. Vaš automobil će ostavljati trag crnog dima za sobom.
  • Snagu automobila: lako ćete primetiti da automobil teže uspostavlja svoju regularnu vuču
  • Povećanu potrošnju goriva: neprekidno zagrevanje dovodi do pojačanog utroška goriva.
  • Pojačan miris: miris benzina koji se oseća i u samim kolima signalizira na ovaj problem.

EGR

Kako očistiti EGR ventil?

U slučaju da ste ustanovili da je EGR sistem potencijalni problem vašeg automobila, najtopliji savet je da ne pokušavate sami da ga očistite, već da se za to obratite profesionalcu. Naime, problem sa ovim sistemom je u tome što je njegova postavka izuzetno nepristupačna. Čak i ako uspete da sami skinete EGR ventil, čađ može biti nataložena na termoregulacionim cevima kroz koje izduvni gasovi prolaze. Potpuno je nepotrebno naglasiti da je instaliranje novog ventila neizvodljivo dok se čitava ,,okolina” ventila adekvatno ne očisti.

Nekada će čišćenje uspeti da reši problem, nekada neće. Mehaničari svakako savetuju da svog četvorotočkaša posvetite njima. Međutim, u slučaju da se ipak oprobate u samostalnim radovima, neophodno je da skinete EGR ventil i preko noći ga potopite i onda nežno, ručno, očistite ventil.

Video u prilogu može da olakša razumevanje ovog mehanizma: https://www.youtube.com/watch?v=E2_I0DSxsqI&feature=emb_title

Pogledajte i kalkulator!

autopijaca.com - Mi prodajemo Vas auto

3 thoughts on “EGR ventil ~ šta je i koji su simptomi kvara? (+video!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *