Šta je i kako radi alternator?

Kada je u pitanju napajanje radija, farova i drugih elektronskih komponenti vašeg automobila, pored akumulatora koji predstavlja glavni izvor električne energije, ne treba zanemariti ulogu alternatora. Zapravo, alternator je zaslužan da se napajanje odvija neometano. Koja je osnovna uloga alternatora i kako funkcioniše? U tekstu koji sledi upoznaćete se zašto je alternator toliko važan za […]