EGR ventil ~ šta je i koji su simptomi kvara? (+video!)

Tokom prethodnih nekoliko godina, javnost sve više postaje svesna klimatskih promena. Uočeno je da je transportni saobraćaj glavni krivac za visoku emisiju štetnih gasova (čak 21% emisije CO2). Da bi se dalje zagađenje sprečilo, donete su određene regulative o ispuštaju štetnih gasova, a tiču se, prvenstveno, drumskog saobraćaja. Dizajneri automobila, zato, moraju da se prilagode […]