Carinski postupak u poštanskom prometu

Roba koja ima status robe Unije je roba u cijelosti dobivena na carinskom području Unije, roba uvezena iz država ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Unije i puštena u slobodni promet na carinskom području Unije, te roba dobivena ili proizvedena u carinskom području Unije od prethodno navedenih roba. Takva roba kreće se unutar carinskog […]